Dünyevileşme Problemimiz Üzerine Düşülmüş Notlar – I

1 21

‘Akide bir hayat problemidir’ diyor Muhammed Kutup. Meselemiz ise hayatımızın asıl problemini kaybetmiş olmamızdır. Uluhiyet davasını sadece dünle yargılamaya kalktığımızda akide kavramı içimizde yeterince hayat bulmuyor. Yirmibirinci yüzyılın kendi içinde yarattığı cahiliye toplumu akidenin gereklerinin evrenselleştirilememiş ve dünde kalmış olmasından ibarettir.