Fatıma Fatımadır

2 17

Günümüzde en yaygın sorunlardan biridir kadının nasıl olması gerektiği. Günümüz kadınının bu soruna cevap bulabilmesi adına Ali Şeriati’nin Kadın (Fatıma Fatmadır) adlı eseri etkili bir kaynaktır.

Baştaki soruna dönecek olursak zihnimizde şu soru belirir: Modern zamanın kadını nasıl olmalıdır? Bu asrın bilinçli kadını için  öncelikli soru budur. Nasıl olmalı? Zira o biliyor ki olduğu gibi kalmayacak, kalamayacak, kalmasına izin verilmeyecektir. Şeriati bu soruna asırlar öncesinden bir modelle çıkar karşımıza. Çünkü onun nazarında Hz. Fatıma herkesin olabileceği ama kimsenin olamadığı ideal bir kadındır. Onu daha iyi anlatabilmek için bir sıfat arayışına çıktığında büyük bir sorunla karşılaşır. Günümüzde kadına izafe edilen sıfatları dener-anne,eş, kız- fakat bunların onun azametini anlatmaya yetmeyeceğini fark eder.Kitabın yapraklarını çevirdiğinizde şu cümleler ile karşılaşırsınız:

“Dedim ki; Fatıma yüce Hatice’nin kızıdır.
Ama baktım ki bu Fatıma değil.
Ardından Fatıma Hz.Muhammed (sav)’in kızıdır, dedim.
Fatıma Ali’nin eşidir, diyecek oldum.
Ancak gördüm ki, Fatıma bu da değil.
Fatıma Hüseyin’in annesidir diyeyim dedim.
Ama yine gördüm ki bu Fatıma değil.
Bir an için Zeyneb’in annesidir, dedim içimden.
Oysa gördüm ki Fatıma bu da değil.
En sonunda şu neticeye vardım:
Evet, bunların hepsi doğrudur, fakat Fatıma bunların hiç birisi değildir.
Fatıma Fatımadır.’’ (Syf 214)

Şeriati, bir sosyolog olarak toplum yapısının değiştirilmesi adına kadın üzerinde ki emellere de değinir. Ona göre toplumun tüketim kültürünü değiştirebilmek için kadının inançlarının, tipinin, zevklerinin, huylarının ve tarih geleneğinin yok edilmesi zorunludur. Kapitalist sistemin kadın üzerinden işleyişini kolaylaştırdığını iddia eder ve bu iddiasını Aristo’nun ‘İnsan konuşan hayvandır’ vecizinin-kadın için- ‘İnsan alışveriş yapan hayvandır.’ şekline dönüştürülmeye çalışıldığını ifade eder.

Bir sosyolog olarak toplumsal dönüşümün içeriğine de değinir. Ona göre tabiat ötesinin yerini tabiat, vahyin ve ilhamın yerini bilim, iffetin yerini haz, kemal ve tekamülün yerini keyif ve rahatlık takva ve sorumluluk bilincinin yerini güven ve emniyet ve Francis Bacon’un ifadesiyle ‘’hakikatin’’ yerini ‘’kudret’’ almıştır.

Hakiki İslam kültüründe ve toplumunda ona göre 3 tip kadın vardır. Birincisi; geleneksel ve mukaddesatçı kadın tipidir. İkincisi; yenilerde revaç bulan ve yayılan modern ve Batıcı kadın tipidir. Üçüncüsü de Fatıma ve Fatımavari kadın tipidir. Bu kadın tipinin geleneksel kadınla hiç bir ortak yönü ve benzerliği yoktur. Toplumda ki dinine bağlı geleneksel kadın tipi en az modern kadın kadar Fatıma’ ya uzak ve yabancıdır onun perspektifinde.

Günümüzde sözde İslam adına kadına yaşatılan hayatı da mercek altına alır. Kadına sözde İslam adına yaşatılan hayatta kadının toplumsal rolü ‘’çamaşır makinesi’’, insani değeri de ‘’çocuklarının annesi’’ seviyesine indirgenmiştir. Kadının kimin soyismini taşıyacağı konusuna da eleştiride bulunur. Kadın, ebeveyninin evinde iken ilk sahibinin adını taşır, evlendiğinde de başka bir erkeğin,  yeni sahibinin, adı ile varlık kazanır. Zira kendisi bir isim alma itibar ve değerine sahip değildir. Meselenin aslına inildiğinde ise soyadının Kur’an ve sünnetten değil batıdan yana gelen devrimden kaynaklandığı görülür. Çünkü asırlar öncesine dönüp bakıldığında görülür ki: Asr-ı Saadet’te ,Arap Kültüründe ise soyadı diye bir şey olmadığı gibi kadın ve erkek çocuğunun ismi ile künyelenirdi.

Son olarak en başta sorduğumuz günümüz kadını nasıl olmalıdır sorusuna kısa bir cevap getirelim kitaptan yola çıkarak.

Evet, kadınlar! Sizler, babalarınız için bir ‘’kız’’. Kocalarınız için bir ‘’eş’’. Çocuklarınız için bir ‘’anne’’ siniz. Ama her şeyden önemlisi sizler yaşadığınız döneme ve topluma karşı sorumluluk bilincine sahip ‘’direnişin ve bilincin sembolü’’ bir kadın olmalısınız.

2 Yorum
  • sait yordem
    Ocak 22, 2015

    Tebrik ederim cok dogru ve fsrkli bir bakis acisi

  • Esra
    Ocak 24, 2015

    Soyismi ile alakalı tespit çok doğru ve tartışmaya açık bir konu. Kalemine sağlık. Çok doyurucu bir yazıydı :)

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir